بسمه تعالي

ارتحال عالم ريباني حضرت أيت الله شيخ يحيي نوري بر تمامي علما و فضلا و دوستداران و بويره مردم شريف شهرستان بلده نور تسيلت عرض مي كنم

/ 2 نظر / 8 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام می توانید در انتخاب برترین شهردار جهان شرکت کنید شهردار ایرانی در بین شهرداران منتخب جهان در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.