پیشینه تاریخی روابط ایران و تانزانیا بعبارت دیگر ایران و زنگبار 1

گفته می شود که روابط تاریخی ایران و با آفریقا و در قاره آفریقا در حدود 1000 سال قبل یعنی مصادف با دوران حکومت هخامنشیان در ایران آغاز شده و در واقع فتح مصر و غلبه بر امپراطوری مصر نقطه عطف روابط ایران با قاره وسیع و پهناور و سیاه آفریقا بوده است . با حکومت قریب به 200 ساله ایرانیان بر مصر لیبی تونس و حبشه ( اتیوپی کنونی ) گامهای نخست روابط فرهنگی و بین تمدنی ایرانیان با ملل و مردم آفریقا آغاز گردید که اکتشافات باستانی بویزه سفال های ساسانی در کشورهای مذکور این ادعا را ثبیت می کند . اما این روابط بطور دقیق در حوالی 960 سال قبل با جزیره زنگبار آغاز شد . گفته می شود در اواخر قرن چهارم هجری قمری مصادف با قرن 10 میلادی و در پی تحولاتی و نا آرامی هایی که در ایالت های فارس و سیستان ایران باستان بوقوع یوسته و در واقع دولت محلی با دولت مرکزی به تقابل و جنگ داخلی پرداخت عده ای از اهالی شیراز به سرپرستی علی بن حسن شیرازی با فرزندان و گروهی از خویشاوندان خود با هفت کشتی خود و بمنظور یافتن مقاصد جدید تجاری از یک سو و در امان ماندن از توطئه های دولت مرکزی از بنادر سیراف ( طاهری ) و یا کیش و هرمز در اقیانوس هند حرکت کرده و سر از زنگبار در آورده اند و نژاد جدیدی را در کنیا و تانگانیکا و زنگبار آن زمان بودجود آورده اند . در یکی از کتب تارخی معتبر آمده است که این مهاجران شیعیان واقعی بوده که پس از استیلای طغرل سلجوقی در مناطق جنوبی ایران و به دنبال اختلاف عقیدتی و مذهبی با توجه به اینکه طغرل یک سنی متعصب بود به این مناطق گریخته و در نقاط مختلف شرق آفریقا ساکن گردیده اند . شخث آقای علی حسن شیرازی خود در جزیره زنگبار ساکن گردید ولی فرزندان وی در نواحی کیلوا باگامایو و حتی جزایر کومور و موزامبیک حکومت و قدرت را در اختیار خود گرفتند که در واقع این نقطعه آغازین حضور ایرانیان در آفریقا بوده است . این به اصطلاح مهاجران در تعامل با ساکنان اصلی و سیاهان این جزیره بویژه در زمینه تکلم با یکدیگر مشکلاتی داشته ولی پس از چندین سال و به همت ایرانیان زبان سواحیلی که مخلوطی از زبانهای فارسی ، عربی پانتو ( و نوع جدید آن به کلمات انگلیسی و پرتغالی نیز مخلوط است ) بهمراه زبانهای محلی مردم این قاره ، ابداع گردید و به همین دلیل اشتراکات لغتی زیادی بین فارسی و سواحیلی وجود دارد که از آن جمله می توان به کلماتی مانند کاکا ، شاه ، مختصری ( مختصر ) ، هبری ( خبر ) ، مکتبخانه ، میز و ... اشاره نمود .

/ 0 نظر / 21 بازدید