عید سعید قزبان بر همه پیروان ابراهیمی مبارک باد

عیـد قـربان و پـایـانی بر منـاسک حـج ...


روز دهم ذی الحجه، مصادف با عید قربان، روز پایانی انجام مناسک حج مسلمانانی بود که با عبادت خواهان رجعت به سوی پروردگار و دوری از آلایشات هستند. عباداتی چون طواف، سعی صفا و مروه و راز و نیاز با خداوند که پله های آغازین حرکت به سوی کمال مطلق است.

عید قربان یادآور آزمون آشکار ابراهیم خلیل الله(ع) و فرزندش اسماعیل(ع) بود که در این آزمون میزان تسلیم بودن این دو شخصیت والا در برابر حق تعالی و درجه حق پرستی آنان سنجیده شده است و حج به معنای قصد و آهنگ کردن است و حاجی کسی است که همه چیز را فرو گذاشته و به همه باطل‌ها پشت پا زده و قصد و آهنگ حقیقت را کرده است. "لبیک، الهم لبیک، لا شریک لک لبیک" او به معنای این است که من آمده‌ام؛ من از همه باطل‌ها دل بریده‌ام و هیچ باطلی را در کنار حق جا نداده‌ام و خانه دل را شست‌و شو داده‌ام و اکنون خود را آماده ساخته‌ام تا تنها عشق به حق را در دل خود جا دهم.

آنگاه که حاجی قربانی می‌کند در واقع از آنچه باعث دلبستگی او می‌شود دل می‌کند و خویشتن را آزاد می‌سازد تا راه را برای حق‌پرستی کامل هموار کند. هر انسانی به هر اندازه که حاضر باشد قربانی کند به همان اندازه آزاد می‌شود و به همان اندازه می‌تواند حق پرستی کند و همین امر جایگاه او را در مدارج هستی مشخص می‌سازد. اگر ابراهیم به مقام خلیلی و دوستی خدا رسیده، از این جهت است که حاضر شده که همه چیز را قربانی کند و چون پس از قربانی به آزادی کامل رسیده مقام حق‌پرست و مسلم را کسب کرده است.


در ادامه ایمیل تصاویری از مراسم حج سالهای دور و همچنین امسال را می بینید:


 لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکسها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture و یا Reload Imageرا انتخاب کنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


/ 0 نظر / 52 بازدید